Rīgas Reformātu draudze

Brīdinājums pret atkrišanu

19 Feb 2017

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Bijāšana
2. Klausīšanās
3. Ticība apsolījumam

(Jesajas grāmata 8:11-9:7)

Atskaņot

Lejupielādēt