Rīgas Reformātu draudze

Dievs, kurš iznīcina [ Pazīt Dievu]

14 Apr 2019

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Iznīcināšanas spēki
2. Iznīcinātais atbrīvotājs

( 2. Mozus grāmata 13:17-14:31)

Atskaņot

Lejupielādēt