Rīgas Reformātu draudze

Jaunā radīšana

24 Apr 2011

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Viņi apstājās bēdu pilnām sirdīm
2. Kristū ir sākusies jaunā radība
3. Kristus ir pasaules valdnieks

(Lūkas evaņģēlijs 24:13-49, 1.Mozus 3:6-7, Pāvila 2.vēstule korintiešiem 5:17)

Atskaņot

Lejupielādēt