Rīgas Reformātu draudze

Kristības un pārbaudīšana

11 Jan 2015

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Pielīdzināšana
2. Palīdzība

(Mateja evaņģēlijs 3:13-14:11, 5 Mozus 8:2-3, Ēbrejiem 4:15-16)

Atskaņot

Lejupielādēt