Rīgas Reformātu draudze

Mūsu uzticēšanās cienīgs

16 Jan 2011

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Jēzus ir sen apsolītais atbrīvotājs
(Daniela grāmata 7:9)
2. Jēzus ir Dieva Tēva apstiprinātais atbrīvotājs
(2.psalms 7-9, Jesajas grāmata 42:1, 5.Mozus grāmata 18:18-19)

(Lūkas evaņģēlijs 9:22-36)

Atskaņot

Lejupielādēt