Rīgas Reformātu draudze

Paklausība

26 Jūn 2011

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Dievam ir jāpaklausa, jo Viņš pilda savus solījumus
2. Dievam ir jāpaklausa, jo Kristus ir izcietis mūsu lāstu

(Jozuas gr. 8 nodaļa, 1.Mozus 12:6-7, Pāvila vēstule galatiešiem 3:10-13)

Atskaņot

Lejupielādēt