Rīgas Reformātu draudze

Patiesā svētība

26 Feb 2012

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Dieva svētība ir Dieva apsolījums katram kristietim
2. Dieva svētību mēs saņemam caur starpnieku
3. Dieva svētību mēs saņemam derībā
4. Dieva apsolījumi mums ir jādzird

(4. Mozus 6:22-27, Lūkas evaņģēlijs 24:50-51, Efeziešiem 1:3-8, 5:17-19, Korintiešiem 5:14-15)

Atskaņot

Lejupielādēt