Rīgas Reformātu draudze

Raksti un grēku nožēla

28 Jūl 2013

/ Sludina Egils Šmagris

1. Raksti vada uz grēku nožēlu un glābšanu sekojot Kristum
2. Raksti brīdina: bez grēku nožēlas nekas neglābs paštaisno no elles un mokām
a) 2 dzīves stāsti
b) 3 dialogi

(Lūkas evaņģēlijs 16:15-31)

Atskaņot

Lejupielādēt