Rīgas Reformātu draudze

Ticības vārdnīca, Paklausīgs mūsu vietā

21 Feb 2016

/ Sludina Ungars Gulbis

Kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas...

1.) Labāks Ādams
2.) Labāks Israēls

Heidelbergas 36. jautājums

(Lūkas evaņģēlijs 3:23-4:13, 5.Mozus grāmata 8:2-3)

Atskaņot

Lejupielādēt