Rīgas Reformātu draudze

Par draudzi

Rīgas Reformātu draudze pastāv, lai pazītu Dievu un darītu Viņu zināmu, izplatot evaņģēliju savā starpā un sabiedrībā ar vārdiem, darbiem un sadraudzību.

Mēs vēlamies pieņemt cilvēkus jebkurā kristietības izpratnes posmā, kalpojot ikvienam, kas pie mums ierodas, izskaidrojot Bībeli, lail katrs varētu to izprast un atsaukties tās vēstij, piedzīvot garīgu atdzimšanu un personisku mainīšanos.

Mēs vēlamies kalpot sabiedrībai ar mīlestības un žēlsirdības darbiem, ieviešot sociālu mainīšanos un kultūras atjaunotni.

Bībele

Mēs ticam, ka Bībele ir Dieva vārds, un ka tā kā Dieva atklāsme oriģinālajos manuskriptos, ir bez trūkumiem un kļūdām, un ir atutoritatīva visās ticības un dievbijības lietās.

Evaņģēlijs

Evaņģēlijs ir labā vēsts par to, ka Kristus personā Dieva spēks ir ielauzies šajā pasaulē, lai atjaunotu visu radību. Kad pieņemam, ka nevis mūsu labie darbi, bet Kristus pabeigtais darbs pie krusta mums sagādā attiecības ar Dievu, šis valstības spēks ienāk mūsos un sāk darboties caur mums.

Izmainīti ļaudis

Evaņģēlijs izmaina cilvēka sirdi, ne tikai viņa uzvedību. Tas atbrīvo mūs gan no paštaisnuma, gan sevis šaustīšanas, palīdzot mums pieņemt un kalpot cilvēkiem, kurus mēs agrāk būtu atstūmuši.

Kopiena

Evaņģēlijs ne tikai izglābj mūs individuāli, bet arī rada jaunu ticības kopienu – draudzi, kas ir par zīmi Dieva valstības klātesamībai šajā pasaulē.

Kultūras atjaunotne

Mēs ticam, ka evaņģelijam ir dziļa un atjaunojoša ietekme uz visu kultūru, ieskaitot mākslu, mūziku, biznesu un politiku. Tāpēc mēs vēlamies palīdzēt ticīgajiem piepildīt savu aicināumu dažādās kultūras jomās.