Rīgas Reformātu draudze

Dzīvošana Dieva apsolījumos

17 Jūl 2011

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Dieva apsolījumi dod spēku pastāvēt izolācijā
2. Dieva apsolījumi dod spēku gaidīt
3. Dieva apsolījumi dod spēku dzīvot kalpošanā

(Jozuas grāmata 14. nodaļa, 4.Mozus 13:27-28, 31-33, 14:6-10)

Atskaņot

Lejupielādēt