Rīgas Reformātu draudze

Lūdz kā priesteris!

24 Mar 2019

/ Sludina Franss Viselinks

1. Jēzus ir varens augstais priesteris, tomēr viņš atceras tevi. Viņš ir spējīgs tev palīdzēt.
2. Lūdz ar augsti paceltu galvu (3. Mozus 26:13).
3. Lūdz par sevi (121. psalms
4. Lūdz ar pārliecību un lūdz par citiem.
5. Esi par svētību, jo Jēzus ir ar tevi.

(121. psalms un Vēstule ebrejiem 4:14-16)

Atskaņot

Lejupielādēt