Rīgas Reformātu draudze

Valstības reklāma 2.daļa

22 Feb 2015

/ Sludina Ungars Gulbis

1. Vajāšanas
2. Sāls un gaisma

(Mateja evaņģēlijs 5:11-16)

Atskaņot

Lejupielādēt